Halőreink

Telefon: 06-30/425-40-94

Kérjük, hogy napijegy váltása miatt halőreinket csak napközben, 6:00 – 16:00 óra között hívja!

 

infopilisvorosvarihe@gmail.com

 

Egyesületünk megnevezése és víztérkódja:
Pilisvörösvári bányatavak 13-068-1-5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kezdőlap - Hírek

12 kilós ponty fogás2015-04-22

Pilisvörösvári Horgász Egyesület

Dikter Tibor horgásztársunk a Kacsa tavon április 11-én 12 kilós pontyot fogott.


A fogáshoz gratulálunk!


Megkérdeztük a polgármester jelölteket2014-10-07

A Pilisvörösvári bányatavak halászati hasznosítási jogát Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2017. évben fogja pályáztatni. Tagjaink körében a leggyakrabban felmerülő kérdésekkel megkerestük a négy polgármester jelöltet.

Polgármester jelöltek:
Scheller Katalin (független)
Fresz Péter (FIDESZ)
Gromon István (Vörösvárért Közéleti Egyesület)
Kiss István György (JOBBIK)

Kérdéseink voltak:
- hogyan, milyen feltételekkel tervezi a halászati jog hasznosítás pályáztatását?
- mik a tervei a horgászhellyel rendelkező horgászokra kirótt közterület hanálati díj tekintetében?
- mik a tervei a meglévő horgászbódék megtarthatósága tekintetében?

Alábbiakban módosítás és kommentálás nélkül közöljük a polgármester jelöltek válaszait.


Gromon István (Vörösvárért K E)2014-10-07

Halmschlager Márton titkár úr részére
Tisztelt Titkár Úr!

2014. október 1-jén, elektronikus levélben tett megkeresésére, ill. az abban foglalt kérdésire válaszolva a Halászati Hatósággal történt hivatali egyeztetés valamint a vonatkozó jogszabályhelyek alapján az alábbi tájékoztatást adom.

- Hogyan, milyen feltételekkel tervezi a halászati jog hasznosítás pályáztatását?
A halgazdálkodási jog értékesítésének kérdését a halgazdálkodásról szóló 2013. évi CII. törvény szabályozza. A törvény alapján 2017-ben automatikusan az önkormányzatra száll majd a bányatavak halgazdálkodási joga. A halgazdálkodási jog haszonbérleti jogát a jelenlegi szabályozás alapján kizárólag nyilvános pályázat útján adhatja majd az önkormányzat vagyonkezelésbe vagy haszonbérbe.
Az önkormányzat hatályos vagyonrendelete szerint a halgazdálkodási jog haszonbérletére irányuló pályázati felhívást nem a polgármester, hanem a Képviselő-testület fogadhatja el. A Halgazdálkodási Hatóság információi szerint a törvényhez végrehajtási jogszabály készül, amely feltehetőleg szabályozza majd a pályázati eljárási rendet is, tekintettel arra, hogy az
önkormányzati vagyon is a nemzeti vagyon része. Az Önkormányzat által a pályázat kapcsán elvárt feltételeket a nyilvános pályázati kiírásnak
kell majd tartalmaznia. Az önkormányzati vagyonrendelet lehetővé teszi, hogy a majdani képviselő-testület olyan pályázati kiírást készítsen, amelyben a nyertes kiválasztásánál nem csupán a legmagasabb haszonbérleti díj szempontja dönt, hanem értékelendő szempont a pályázó által a bányatavakkal kapcsolatosan ellátandó egyéb feladat is (például partvédelem, partkarbantartás, esetleg a környező területek rendben tartása stb.) A magam részéről támogatnék egy ilyen pályázati kiírást, melynek alapján az összességében legjobb ajánlatot adó pályázó lenne a nyertes.

- Mik a tervei a horgászhellyel rendelkező horgászokra kirótt közterület-használati díj tekintetében?
A hatályos díjakat a közterület-használati rendelet melléklete szabályozza. A díjakon a mostani képviselő-testület egyszer emelt, két évvel ezelőtt, azóta csupán az inflációval indexáltuk a díjakat. A közterület-használati díjak emelése képviselő-testületi hatáskör, díjemelést a magam részéről nem tervezek.

- Mik a tervei a meglévő horgászbódék megtarthatósága tekintetében?
A horgászbódék jelenleg közterület-használati engedélyek alapján, jogszabályszerűen állnak a pilisvörösvári bányatavak partján. A bódék elbontását, a tavak betemetését, elidegenítését – a városban keringő híresztelésekkel ellentétben – nem tervezem, az ilyenféle állítások alaptalan kitalációk. Tervezem viszont a tavak környékének rendezését, egy sétálóút kialakítását a Nagy-tó körül (a pilisszentiváni Slötyi körüli sétálóúthoz hasonlóan), mellette padok és hulladékgyűjtők
elhelyezését, ami úgy gondolom, a horgászoknak ugyanúgy érdeke, mint a város minden polgárának. Ez a rendezés a horgászbódékat nem érintené, hiszen azok mélyebben, a tó víztükrének magasságában helyezkednek el, míg a sétálóút terveim szerint fönn a parton kerül majd kialakításra.

Összefoglalva: Kívánatosnak tartom, hogy a halászati jog továbbra is a Pilisvörösvári Horgász Egyesület kezében legyen, de ezt a jogot az egyesületnek a jogszabályi előírások szerint, pályázat útján kell elnyernie. A pályázati feltételek összeállítása képviselő-testületi hatáskör. A választások után kialakuló új képviselő-testületnek kell majd a maga idejében (várhatóan mintegy két év múlva) a részletes pályázati kiírást elfogadnia.

Pilisvörösvár, 2014. október 06.

Üdvözlettel:
Gromon István
polgármester

Fontos!!!2014-02-08

A Pilisvörösvári Horgász Egyesület 2014. évi közgyűlése elfogadta és megszavazta, hogy egyesületünk vizein az alábbiak szerint változik az amur kifogásának szabályozása.

Felnőtt horgász naponta 1 db amurt foghat.

A kifogható kvóta egyebekben nem változott, tehát:

Felnőtt horgász naponta 1 db, hetente 2 db, évente 20 db amurt foghat.

Ifjúsági és kedvezményezett horgász naponta 1 db, hetente 1 db, évente 10 db amurt foghat.

A módosított horgászrend a Dokumentumok menüben is nemsokára megtalálható lesz.

 

Harcsás pálya2013-12-23

Pilisvörösvári Horgász Egyesület

Noszka Mihály horgásztársunk fogásáról szeretnénk hírt adni.

Hely: Pálya tó
Dátum: 2013. december 21.
Hal: 13 kg szürkeharcsa
Módszer: pergetve, támolygó kanállal

 

A fogáshoz gartulálunk!

 

14 kilós harcsa fogás2013-08-08

Pilisvörösvári Horgász Egyesület

Gonda Sándor horgásztársunk július végén a Pálya tavon 14 kilós szürkeharcsát fogott.

A fogáshoz gratulálunk!

12 kilós ponty fogás2013-06-12

Pilisvörösvári Horgász Egyesület

Preszl Márton horgásztársunk május 28-án 19:30 órakor a Kacsa tavon 12 kg-os pontyot fogott.

A horgász a halat természetesen visszahelyezte.

Gratulálunk a fogáshoz!

 

Szürke harcsa fogásának szabályozása2013-05-19

Figyelem!

Eloszlatva a felmerült kétségeket, a szürke harcsa kifogása tekintetében egyesületünk a MOHOSZ által is elfogadott, és honlapján publikát fogási tilalmát tartjuk magunkra érvényesnek, mely szerint:

A 80 centiméteres testhosszt el nem érő szürke harcsát május 2. és június 15. között kifogni (értsd: megtartani) nem szabad. Az ez időszakban esetlegesen fogott szürke harcsát haladéktalanul vissza kell helyezni. A szürke harcsa fajlagos tilalmi időszkon kívül megtartható, ha eléri az 50 centiméteres testhosszt.
(közzétéve a web-en: http://www.mohosz.hu/tilalmak.html )

A kifogott (értsd: megtartott) szürke harcsára egyesületünk vizein - a többi korlátozással védett ragadozó halhoz hasonlóan - az alábbi mennyiségi korlátozás érvényes:

Felnőtt teljes jogú horgász esetében korlátozás a szürke harcsára:
- napi 2 darab
- heti 2 darab
- évente legfeljebb 20 darab

Ifjúsági és kedvezményezett horgász esetében korlátozás a szürke harcsára:
- napi 1 darab
- heti 1 darab
- évente legfeljebb 10 darab

Tagjaink számára természetesen a kifogott szürke harcsa is beleszámít az évente fogható kvótába, mely:

Felnőtt teljes jogú horgász esetében:
- évente legfeljebb 50 darab nemes hal

Ifjúsági és kedvezményezett horgász esetében:
- évente legfeljebb 30 darab nemes hal

Napijegyes horgászaink, a számukra érvényben lévő napijegyes horgászrend szerint (mely napi 2 darab nemes halat enged meg), a többi nemes halhoz hasonlóan napi 2 darab szürke harcsát zsákmányolhatnak.

Fentiekről a Vezetőség a 2013. május 14-i vezetőségi gyűlésen döntött.

 

Kapitális busa fogás2011-09-06

A Kornéli tóban a mai napon Szekeres Gábor horgásztársunk 39,6 kg tömegű pettyes busát fogott. A hal hossza 121 cm, legnagyobb kerülete 97 cm.

A fogáshoz gratulálunk!

 

Etetőhajó használat tilos2011-07-15

Tisztelt Horgásztársak!

Bizonyára Önök is tudják, hogy több közgyűlésünkön téma volt az etetés mennyiségének szabályozása. Mindig csak annyiban maradtunk, hogy a horgászok ésszerű mennyiségű etetőanyagot használjanak.

Fentiek miatt a vezetőség úgy döntött, hogy a kezelésünk alá tartozó tavakon az etetőhajó használatát nem engedélyezi.

 

 

Első << Előző Következő >> Utolsó
 
101 - 110 / 112 hírekből