Halőreink

Telefon: 06-30/425-40-94

Kérjük, hogy napijegy váltása miatt halőreinket csak napközben, 6:00 – 16:00 óra között hívja!

 

infopilisvorosvarihe@gmail.com

 

Egyesületünk megnevezése és víztérkódja:
Pilisvörösvári bányatavak 13-068-1-5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kezdőlap - Hírek

Nyári ponty telepítés III. ütem2016-08-12

A Pilisvörösvári Horgász Egyesület kezelésében lévő tavakon
augusztus 19-én (pénteken) ponty telepítés volt.

A kihelyezés az alábbi szerint történt.

Nagy tó: 1.026 kg
Kacsa tó: 508 kg
Kornéli tó: 514 kg
Pálya tó: 474 kg
Cigány tó: 516 kg

Összesen: 3.038 kg


Nyári ponty telepítés II. ütem2016-07-29

A Pilisvörösvári Horgász Egyesület kezelésében lévő tavakon
július 28-án ponty telepítés volt.

A kihelyezés az alábbiak szerint történt:

Nagy tó: 1.032 kg
Kacsa tó: 511 kg
Pálya tó: 502 kg
Kornéli tó: 515 kg
Cigány tó: 499 kg

Összesen: 3.059 kg


Nyári ponty telepítés I. ütem2016-05-31

A Pilisvörösvári Horgász Egyesület kezelésében lévő tavakon
június 1-én ponty telepítés volt.

A kihelyezés az alábbiak szerint történt:

Nagy tó: 1.192 kg
Kacsa tó: 508 kg
Pálya tó: 506 kg
Kornéli tó: 495 kg
Cigány tó: 497 kg

Összesen: 3.198 kg


Rendkívüli közgyűlés2016-05-28

Ezúton értesítem, hogy a Pilisvörösvári Horgász Egyesület 2016. június 5. vasárnap 6:30 órakor rendkívüli közgyűlést tart a Kacsa tó melletti területen.
Napirendi pontok:
- elnöki megnyitó és tájékoztató
- alapszabály módosítás (új elemek felolvasása)
- új alapszabály elfogadása
- kérdések a tagság részéről

Amennyiben a közgyűlés 6:30 órakor nem határozatképes, tehát a jelenléti ív szerint a megjelentek száma nem éri el a tagság létszámának 50%+1 főt, a közgyűlést elhalasztom. A megismételt közgyűlést 2016. június 5. vasárnap 12:00 időpontra hívom össze a fenti eredeti napirenddel. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
Ha a közgyűlésen nem tud megjelenni, kérem, számoljon távolmaradásának azon következményével, hogy a közgyűlés döntéseit, határozatait Ön nélkül is jogosult meghozni.

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Üdvözlettel:
Izsák Márton sk.
H.E. elnök


 

Tavaszi ponty telepítés2016-04-05

Egyesületünk vizein április 6. szerdán ponty telepítés volt.

6107 kg háromnyaras ponty került kihelyezésre az alábbiak szerint.

Nagy tó: 2207 kg
Kacsa tó: 1200 kg
Pálya tó: 900 kg
Kornéli tó: 900 kg
Cigány tó: 900 kg

Átlag testtömeg kb. 2,5 kg/db.


2016. évi közgyűlés2016-01-11

Tisztelt Horgásztárs!

Ezúton értesítem, hogy a Pilisvörösvári Horgász Egyesület közgyűlését 2016. január 24. vasárnap 8:30 órakor a pilisvörösvári Művészetek Házában tartja (Szabadság út - Fő út sarok).

Napirendi pontok:
- elnöki megnyitó és beszámoló
- titkár beszámolója
- gazdasági vezető beszámolója
- fegyelmi bizottság elnökének beszámolója
- felügyelő bizottság elnökének beszámolója
- alapszabály módosítás
- egyebek (kérdések, hozzászólások a tagság részéről.)
- tisztújítás (a jelölő bizottság elnökének vezetésével)

Amennyiben a közgyűlés 8:30 órakor nem határozatképes, tehát a jelenléti ív szerint a megjelentek száma nem éri el a tagság létszámának 50%+1 főt, a közgyűlést elhalasztom. A megismételt közgyűlést 2016. január 24. vasárnap 9:00 időpontra hívom össze a fenti eredeti napirenddel. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Ha a közgyűlésen nem tud megjelenni, kérem, számoljon távolmaradásának azon következményével, hogy a közgyűlés döntéseit, határozatait Ön nélkül is jogosult meghozni.

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Üdvözlettel:
Izsák Márton sk.
H.E. elnök


12 kilós ponty fogás2015-04-22

Pilisvörösvári Horgász Egyesület

Dikter Tibor horgásztársunk a Kacsa tavon április 11-én 12 kilós pontyot fogott.


A fogáshoz gratulálunk!


Megkérdeztük a polgármester jelölteket2014-10-07

A Pilisvörösvári bányatavak halászati hasznosítási jogát Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2017. évben fogja pályáztatni. Tagjaink körében a leggyakrabban felmerülő kérdésekkel megkerestük a négy polgármester jelöltet.

Polgármester jelöltek:
Scheller Katalin (független)
Fresz Péter (FIDESZ)
Gromon István (Vörösvárért Közéleti Egyesület)
Kiss István György (JOBBIK)

Kérdéseink voltak:
- hogyan, milyen feltételekkel tervezi a halászati jog hasznosítás pályáztatását?
- mik a tervei a horgászhellyel rendelkező horgászokra kirótt közterület hanálati díj tekintetében?
- mik a tervei a meglévő horgászbódék megtarthatósága tekintetében?

Alábbiakban módosítás és kommentálás nélkül közöljük a polgármester jelöltek válaszait.


Gromon István (Vörösvárért K E)2014-10-07

Halmschlager Márton titkár úr részére
Tisztelt Titkár Úr!

2014. október 1-jén, elektronikus levélben tett megkeresésére, ill. az abban foglalt kérdésire válaszolva a Halászati Hatósággal történt hivatali egyeztetés valamint a vonatkozó jogszabályhelyek alapján az alábbi tájékoztatást adom.

- Hogyan, milyen feltételekkel tervezi a halászati jog hasznosítás pályáztatását?
A halgazdálkodási jog értékesítésének kérdését a halgazdálkodásról szóló 2013. évi CII. törvény szabályozza. A törvény alapján 2017-ben automatikusan az önkormányzatra száll majd a bányatavak halgazdálkodási joga. A halgazdálkodási jog haszonbérleti jogát a jelenlegi szabályozás alapján kizárólag nyilvános pályázat útján adhatja majd az önkormányzat vagyonkezelésbe vagy haszonbérbe.
Az önkormányzat hatályos vagyonrendelete szerint a halgazdálkodási jog haszonbérletére irányuló pályázati felhívást nem a polgármester, hanem a Képviselő-testület fogadhatja el. A Halgazdálkodási Hatóság információi szerint a törvényhez végrehajtási jogszabály készül, amely feltehetőleg szabályozza majd a pályázati eljárási rendet is, tekintettel arra, hogy az
önkormányzati vagyon is a nemzeti vagyon része. Az Önkormányzat által a pályázat kapcsán elvárt feltételeket a nyilvános pályázati kiírásnak
kell majd tartalmaznia. Az önkormányzati vagyonrendelet lehetővé teszi, hogy a majdani képviselő-testület olyan pályázati kiírást készítsen, amelyben a nyertes kiválasztásánál nem csupán a legmagasabb haszonbérleti díj szempontja dönt, hanem értékelendő szempont a pályázó által a bányatavakkal kapcsolatosan ellátandó egyéb feladat is (például partvédelem, partkarbantartás, esetleg a környező területek rendben tartása stb.) A magam részéről támogatnék egy ilyen pályázati kiírást, melynek alapján az összességében legjobb ajánlatot adó pályázó lenne a nyertes.

- Mik a tervei a horgászhellyel rendelkező horgászokra kirótt közterület-használati díj tekintetében?
A hatályos díjakat a közterület-használati rendelet melléklete szabályozza. A díjakon a mostani képviselő-testület egyszer emelt, két évvel ezelőtt, azóta csupán az inflációval indexáltuk a díjakat. A közterület-használati díjak emelése képviselő-testületi hatáskör, díjemelést a magam részéről nem tervezek.

- Mik a tervei a meglévő horgászbódék megtarthatósága tekintetében?
A horgászbódék jelenleg közterület-használati engedélyek alapján, jogszabályszerűen állnak a pilisvörösvári bányatavak partján. A bódék elbontását, a tavak betemetését, elidegenítését – a városban keringő híresztelésekkel ellentétben – nem tervezem, az ilyenféle állítások alaptalan kitalációk. Tervezem viszont a tavak környékének rendezését, egy sétálóút kialakítását a Nagy-tó körül (a pilisszentiváni Slötyi körüli sétálóúthoz hasonlóan), mellette padok és hulladékgyűjtők
elhelyezését, ami úgy gondolom, a horgászoknak ugyanúgy érdeke, mint a város minden polgárának. Ez a rendezés a horgászbódékat nem érintené, hiszen azok mélyebben, a tó víztükrének magasságában helyezkednek el, míg a sétálóút terveim szerint fönn a parton kerül majd kialakításra.

Összefoglalva: Kívánatosnak tartom, hogy a halászati jog továbbra is a Pilisvörösvári Horgász Egyesület kezében legyen, de ezt a jogot az egyesületnek a jogszabályi előírások szerint, pályázat útján kell elnyernie. A pályázati feltételek összeállítása képviselő-testületi hatáskör. A választások után kialakuló új képviselő-testületnek kell majd a maga idejében (várhatóan mintegy két év múlva) a részletes pályázati kiírást elfogadnia.

Pilisvörösvár, 2014. október 06.

Üdvözlettel:
Gromon István
polgármester

Fontos!!!2014-02-08

A Pilisvörösvári Horgász Egyesület 2014. évi közgyűlése elfogadta és megszavazta, hogy egyesületünk vizein az alábbiak szerint változik az amur kifogásának szabályozása.

Felnőtt horgász naponta 1 db amurt foghat.

A kifogható kvóta egyebekben nem változott, tehát:

Felnőtt horgász naponta 1 db, hetente 2 db, évente 20 db amurt foghat.

Ifjúsági és kedvezményezett horgász naponta 1 db, hetente 1 db, évente 10 db amurt foghat.

A módosított horgászrend a Dokumentumok menüben is nemsokára megtalálható lesz.

 

 

Első << Előző Következő >> Utolsó
 
111 - 120 / 128 hírekből